Ogłoszenie

W dniu dzisiejszym stowarzyszenie oraz dyrekcja ZSEM podpisaliśmy porozumienie z firmą SOLGRO POLSKA dotyczące wykonania systemu zasilania fotowoltaicznego, który zasilać będzie wszystkie urządzenia monitorujące naszą mini pasiekę. Porozumienie nasze przewiduje, że firma SOLGRO siłami swoich pracowników przeprowadzi dla zainteresowanej grupy młodzieży sądeckiego Elektryka 5-godzinne zajęcia nt Odnawialnych Źródeł Energii, w szczególności ogniw fotowoltaicznych. Następnie młodzież pod okiem pracowników firmy wykona projekt systemu zasilającego, by w kolejnym kroku przystąpić do jego wykonania. Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania systemu zasilającego dostarczy firma SOLGRO. Zgodnie z ustaleniami całość prac powinna zostać wykonana jeszcze w pierwszej połowie kwietnia.


Dodano: 22.03.2019

Free Web Hosting