Regulamin projektu

Pszczoły zagościły w Elektryku

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Sądecki Elektryk przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Regulamin udziału w projekcie

 1. Projekt „Pszczoły zagościły w Elektryku” ma na celu:
  1. promocję pszczelarstwa jako tradycyjną formy gospodarowania na obszarach wiejskich,
  2. przeszkolenie młodzieży szkolnej z zakresu biologii pszczół, ochrony różnorodności biologicznej oraz znaczenia pszczół i owadów zapylających dla życia na Ziemi.
 2. Beneficjentami projektu są uczniowie ZSEM w Nowym Sączu oraz pośrednio wszyscy mieszkańcy Nowego Sącza.
 3. W ramach projektu wygrodzonym fragmencie zadrzewionego terenu należącego do Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych zostaną postawione trzy ule typu wielkopolskiego, z czego dwa zostaną zasiedlone rojami pszczelimi. W pasiece zostaną zainstalowane kamery pozwalające na bieżąco obserwować pracę pszczół. Obraz z kamer będzie transmitowany do szkolnej telewizji oraz udostępniany na stronie stowarzyszenia oraz portalu społecznościowym. Wszystkie urządzenia monitorujące będą zasilane systemem ogniw fotowoltaicznych dostarczonymi przez firmę SOLGRO Polska. Oprócz uli w ramach projektu przewidujemy zakupienie drobnego sprzętu pszczelarskiego.
 4. Projekt przewiduje szkolenia i warsztaty dla młodzieży ZSEM, które będą powierzone prelegentom Karpackiego Związku Pszczelarzy w Nowym Sączu, który jest partnerem w realizacji projektu. Zajęcia będą prowadzone w udostępnionych bezpłatnie salach ZSEM oraz dodatkowo w zorganizowanej w ramach projektu mini pasiece.
 5. Na zakończenie zajęć młodzież w nich uczestnicząca będzie mogła wziąć udział w konkursach na plakat, aplikację oraz stronę www związane z promocją pszczelarstwa oraz znaczeniem pszczół dla życia na Ziemi. Dwie najlepsze prace z każdej kategorii zostaną nagrodzone. Całkowita pula nagród we wszystkich trzech konkursach wynosi 1500 zł
 6. Panel podsumowujący, z udziałem wszystkich uczestników projektu, odbędzie się w świetlicy szkolnej w I połowie czerwca. Podczas panelu komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli Karpackiego Związku Pszczelarzy oceni przygotowane przez uczestników warsztatów prace konkursowe.
 7. Podczas panelu podsumowującego odbędzie się również degustacja wyrobów pszczelich, w tym miodu.
 8. Udział w projekcie można zgłaszać na adres [email protected] lub bezpośrednio u Marka Ryglewicza, Koordynatora projektu. Termin do 5 kwietnia br.
 9. Uczniowie dodatkowo zainteresowani projektowaniem systemów fotowoltaicznych powinni zgłosić się do nauczyciela Krzysztofa Jaworskiego do dnia 26 marca br (wtorek)
 10. Uwaga: Stosownie do treści art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926, z późn. zm.), informujemy, dane osobowe uczestników będą przez Stowarzyszenie Sądecki Elektryk w Nowym Sączu, w celu realizacji projektu. Podanie danych jest dobrowolne, jednocześnie informujemy o prawie dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Zgłoszenie udziału w projekcie jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych oraz upublicznienie wizerunku.


Dodano: 22.03.2019

Free Web Hosting