Wyniki rekrutacji

Dzisiaj zakończyliśmy rekrutacje do projektu. Lista chętnych przerosła nasze oczekiwania. Okazuje się, że w sądeckim Elektryku, szkole technicznej, wiele osób chce bliżej poznać biologię pszczół, interesuje się ochroną różnorodności biologicznej oraz znaczeniem pszczół i owadów zapylających dla życia na Ziemi.

Uczestnicy projektu będą brali udział w prelekcjach, warsztatach w naszej mini pasiece oraz podejmą próbę zaprezentowania swoich prac i projektów wykonanych w ramach trzech konkursów:

związane z promocją pszczelarstwa oraz znaczeniem pszczół dla życia na Ziemi.

Dwie najlepsze prace z każdej kategorii zostaną nagrodzone. Całkowita pula nagród we wszystkich trzech konkursach wynosi 1500 zł

Lista uczestników projektu „Pszczoły zagościły w Elektryku”

LP Nazwisko i imię Klasa Uwagi
1 Borek Krzysztof I g
2 Gorczowski Dominik I g
3 Orzeł Mikołaj I g
4 Witek Michał I g
5 Kruk Dawid I i
6 Lelito Kacper I i
7 Przetacznik Paweł I i
8 Bajerski Krystian I j
9 Leśnik Krzysztof I j
10 Karkowska Aleksandra I m
11 Krawczyk Michał I m
12 Kuchnia Michał I m
13 Listkiewicz Adrian I m
14 Łęczycka Aneta I m
15 Pustułka Miłosz I m
16 Sołtys Szymon I m
17 Świgut Dawid I m
18 Tokarczyk Anna I m
19 Cebula Oliwia II i
20 Gądek Mateusz II i
21 Jasica Bartek II i
22 Pajor Mikołaj II i
23 Piwowar Arkadiusz II i
24 Sekuła Maciej II i
25 Suchocka Joanna II i
26 Wojnarowski Kamil II i
27 Basta Kamil II t
28 Berdysz Przemysław II t
29 Migacz Michał II t
30 Motyka Paweł II t
31 Dutka Jakub III j
32 Olszak Patryk III j


Dodano: 05.04.2019

Free Web Hosting